Evaluering av skolebesøk ved Det helsevitenskapelige fakultet

Takk for besøket hos oss!

Vi vil at du og dine elever skal få best mulig utbytte etter besøket, og håper derfor at du har anledning til å sette av fem minutter til å svare på denne evalueringen.

Svarene vil være til stor hjelp for arbeidet med å videreutvikle undervisningstilbudene tilknyttet imPuls.